Przyszłość

dzieje się u nas!

O Nas

Akces NCBR Sp. z o.o. została zawiązana w grudniu 2021 roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako narzędzie realizacji zadań ustawowych NCBR w zakresie wspierania i finansowania działań przygotowujących do wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wsparcia rozwoju kadry naukowej, pobudzania inwestycji przedsiębiorców w działalność naukową oraz zwiększania udziału polskich podmiotów w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych.

Podstawowym celem Akces NCBR jest wsparcie i finansowanie komercjalizacji innowacyjnych projektów będących wynikiem badań naukowych (B+R) oraz prac rozwojowych.

Naszą ofertę kierujemy do kadry naukowej i przedsiębiorców.

Identyfikujemy projekty o dużym potencjale komercjalizacyjnym ważne dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Zakwalifikowane do programów przedsięwzięcia akcelerujemy oferując mentoring oraz finansowanie bezzwrotne i inwestycje kapitałowe, włączając się we współdzielenie ryzyka.

Chcemy być wsparciem dla projektów biznesowych wchodzących na rynek i poszukujących pomocy w początkowej fazie działalności.

Szczegółowe informacje o możliwościach zgłaszania się do programów akceleracyjnych pojawią się niebawem. Zachęcamy do śledzenia strony i profilu Akces na LinkedIn.

Jaką pomoc oferujemy w ramach Akceleratora Akces NCBR?

Nie finansujemy badań, ale możemy zaoferować zakwalifikowanym do akceleracji projektom wsparcie poprzez:

  • Mentoring – opiekę doświadczonego mentora, który nakieruje biznesowo i wskaże jak, co i kiedy rozwijać, by umożliwić szybki wzrost innowacyjnego projektu;
  • Grant (do 300 000 PLN);
  • Inwestycję kapitałową (do 600 000 PLN).

Dzięki mentoringowi zdecydujesz, jakie działania wdrożenia projektu na rynek najefektywniej wesprze grant i czy możliwa lub konieczna będzie Inwestycja Kapitałowa.

Kto może zgłosić się do Akces NCBR?

Reprezentujesz istniejącą spółkę lub zamierzasz ją wkrótce zarejestrować

Od momentu rejestracji spółki minęło nie więcej niż pięć lat 

Twój pomysł przeszedł weryfikację POC (Proof of Concept) / MVP (Minimum Viable Product) lub jest wynikiem prac B+R

Poziom Gotowości Technologicznej projektu wynosi minimum 3 TRL

0 tys. zł
MENTORING
0 tys. zł
GRANT
0 tys. zł
INWESTYCJA

Programy akceleracyjne

Nabór zgłoszeń projektów w ramach działania pilotażowego do Programu Akces NCBR.

Celem Akces NCBR jest pomoc projektom opartym o prace B+R w przejściu kolejnych stadiów, zbliżających je do komercjalizacji wyników tych prac, a także uatrakcyjnieniu wartościowych projektów dla inwestorów prywatnych.

Kto może zgłosić się do Akces NCBR?

Reprezentujesz spółkę, zamierzasz ją wkrótce zarejestrować lub reprezentujesz sp. celową

Spółka istnieje na rynku nie dłużej niż 5 lat

Projekt dotyczy pomysłu, który przeszedł już etap prac badawczo-rozwojowych

Poziom Gotowości Technologicznej (TRL) projektu oscyluje pomiędzy 3 a 4

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, zgłoś do nas swój projekt!

KONTAKT

Akces NCBR Sp. z o.o.

Michał Adamczyk

Michał Adamczyk jest Prezesem Zarządu fundacji „Kraków Miastem Startupów”, gdzie odpowiada m.in. za nadzór merytoryczny nad programem akceleracyjnym dla start-upów technologicznych na początkowym etapie rozwoju. Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami biznesowymi i społecznymi. Ekspert ds. innowacji, doświadczony trener i doradca start-upów. Ocenił kilkadziesiąt modeli biznesowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jest inżynierem informatyki stosowanej i magistrem zarządzania. Autor kilkunastu publikacji naukowych w obszarze zarządzania innowacjami. Posiada ponad 6-letnie doświadczenie dydaktyczne, prowadził zajęcia m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył prestiżowe szkolenia z zakresu komercjalizacji technologii na Wageningen University (Holandia) w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Transformation.doc”.